Kindergeld - zasiłek rodzinny na dziecko w Niemczech

Pracujesz w Niemczech i masz dzieci? Koniecznie sprawdź, czy przysługuje Ci zasiłek rodzinny na dzieci tzw. Kindergeld. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy pomogą Ci jak najszybciej otrzymać pieniądze dla Twoich pociech.

KINDERGELD

Kindergeld jest to zasiłek rodzinny w Niemczech wypłacany przez kasę rodzinną nazywaną Familienkasse, która ma na celu zagwarantowanie odpowiednich warunków finansowych do wychowywania dzieci. Kindergeld jest przyznawany między innymi osobom, które płacą w Niemczech podatki oraz prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z dziećmi. Polacy, którzy pracują w Niemczech na umowę o pracę bądź prowadzą niemiecką działalność gospodarczą i rozliczają podatek z Niemiec, mogą składać wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych na swoje dzieci, również na te, które mieszkają w Polsce.

Kindergeld to rodzaj zasiłku rodzinnego z Niemiec, wypłacanego przez kasę rodzinną – Familienkasse. 

Zasiłek ma na celu zagwarantowanie odpowiednich warunków do wychowywania dzieci.

O niemiecki Kindergeld możesz się ubiegać jeśli spełniasz minimum jeden z poniższych warunków:

 • Twój stosunek pracy w Niemczech trwa nieprzerwanie od co najmniej 183 dni lub jesteś jedną z osób, które podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

 • składki na ubezpieczenie są odprowadzenie w Niemczech.

Zasiłek rodzinny można pobierać na:

 • dzieci własne,

 • dzieci przysposobione, 

 • dzieci, dla których stanowisz rodzinę zastępczą.

 • dzieci małżonka lub zarejestrowanego partnera,

 • wnuki/rodzeństwo

 • dzieci, dla których jesteś opiekunem prawnym. 

Kindergeld można pobierać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy Twoje dziecko się uczy co najmniej 10 godzin tygodniowo. Wtedy możesz pobierać na nie zasiłek nawet do 25 r.ż. dziecka. Dłuższy okres pobierania Kindergeld przysługuje rodzicom dzieci niepełnosprawnych, których własne środki nie zaspokajają niezbędnych potrzeb życiowych (dochód dziecka nie może przekraczać 10 347€ na rok).

Kwota Kindergeld jest zależna od tego ile masz dzieci. W 2022 roku na pierwsze i drugie dziecko przysługiwało 219€. Na trzecie dziecko 225€ miesięcznie a na czwarte i każde kolejne dziecko 250€ miesięcznie. Od 2023 każde dziecko otrzyma 250€ zasiłku Kindergeld.

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie i zajmiemy się formalnościami.

Click Here
Polityka prywatności*
Ochrona danych osobowych*

Administratorem Państwa danych osobowych jest INTERNOVA-TAX, ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole, NIP: 7542755951, REGON: 160039185. Przetwarzamy Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego.

JAKI JEST KOSZT USŁUGI?

ZASIŁEK RODZINNY KINDERGELD
Płatność przed:
 • 600 PLN
Lub płatność po:
 • 18% kwoty zwrotu, nie mniej niż 130 EURO

Jako nasz klient sam decydujesz kiedy dokonasz płatności za usługę. Wybierz, czy płacisz przed rozliczeniem, czy po (kiedy otrzymasz zwrot podatku z zagranicznego urzędu).

O zasiłek rodzinny, czyli Kindergeld mogą ubiegać się osoby, opiekujące się dziećmi oraz pracujące przez przynajmniej 183 dni w ciągu roku w Niemczech. Niezbędne jest udokumentowane legalne zatrudnienie. Wystarczające jest posiadanie statusu niemieckiego podatnika, ale nie potrzeby wychowywania dziecka na terenie Niemiec.

Rosnące koszty życia w Niemczech sprawiły, że od 2023 roku wysokość zasiłku rodzinnego w Niemczech wzrosła. Obecnie wysokość Kindergeld wynosi 250 euro na dziecko.

Jeśli kwalifikujesz się do pobierania zarówno zasiłku rodzinnego w Polsce, jak i w Niemczech, to możesz skorzystać z obu świadczeń. Jednak należy zgłosić niemieckiemu urzędowi, że pobierasz zasiłek w Polsce, np. 500 PLUS, wtedy Kindergeld zostanie pomniejszona o tę kwotę.

Konieczne staje się złożenie następujących dokumentów:

 • kopii dowodu osobistego lub paszportu,

 • zaświadczenia o stosunku pracy,

 • zaświadczenia o wspólnym meldunku z dzieckiem,

 • aktu urodzenia dziecka w wersji międzynarodowej,

 • aktu małżeństwa w wersji międzynarodowej,

 • kompletu wypełnionych wniosków – do pobrania na naszej stronie internetowej.

Zasiłek wypłacany jest opiekunom, których dzieci nie ukończyły 18. roku życia. W niektórych przypadkach istnieje możliwość otrzymywania Kindergeld jeszcze dłużej. Dotyczy to bezrobotnych dzieci do 21. roku życia. Jeśli dzieci dalej się kształcą, np. studiują, istnieje możliwość pobierania zasiłku rodzinnego do ukończenia przez nich 25. roku życia.

Wniosek o Kindergeld możesz złożyć po 6 miesiącach od momentu podjęcia legalnej pracy na terenie Niemiec. Dokumenty należy dostarczyć do Familienkasse (Kasy Świadczeń Rodzinnych) osobiście, drogą pocztową, przez Internet lub przez pełnomocników.

Obecnie o zasiłek Kindergeld można się ubiegać tylko do 6 miesięcy wstecz. Do końca 2017 można było się ubiegać o niego do 3 lat wstecz, jednak zostało to zmienione przez Familienkasse.

Zasiłek Kindergeld  wypłacany jest co miesiąc, w  zależności od ostatniej cyfry numeru Kindergeld, np: 000FK00000 1:

 • cyfra od 0 do 3 – na początku każdego miesiąca

 • cyfra od 4 do 6 – w drugim tygodniu miesiąca

 • cyfra od 7 do 9 – w trzecim tygodniu miesiąca.

Osoby, które kwalifikują się do otrzymania zasiłku zarówno na terenie Polski, jak i Niemiec mają prawo do wypłacenia przyznanych świadczeń. Jeśli pobierasz 800+ i wnioskujesz o Kindergeld, Familienkasse ma prawo pomniejszyć kwotę wypłacanego zasiłku z Niemiec o wartość zasiłku pobieranego w Polsce.

Na decyzję w sprawie przyznania niemieckiego zasiłku rodzinnego Kindergeld czeka się zwykle od 2 do 6 miesięcy.

Tak, ale osoby prowadzące działalność muszą spełnić pewne warunki. Zasiłek Kindergeld zostanie przyznany za każdy miesiąc, w którym wystawiasz fakturę. Musisz dołączyć potwierdzenie założenia działalności, kopię faktur i potwierdzenie odprowadzania składek na terenie Niemiec.

Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o Kindergeld?

 • unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci

 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce całej rodziny z Urzędu Miasta/Gminy

 • zaświadczenie od niemieckiego pracodawcy (Arbeitgebersbescheinigung)

 • Kopia zaświadczenia o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne: Meldebescheinigung zur Sozialversicherung 

 • zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Meldebescheinigung)- nie jest to jednak warunek konieczny

 • decyzja o przyznaniu / nieprzyznaniu zasiłku w innym państwie UE (z Urzędu Wojewódzkiego/Gminy)

 • Lohnsteuerbescheinigung czyli roczne zestawienia od pracodawcy, jeśli ktoś pracował na umowę o pracę

 • zaświadczenie o nauce dziecka, jeżeli przekroczyło 18 rok życia

 • ostatnia niemiecka decyzja podatkowe (Einkommensteuerbescheid)

 • w przypadku, jeżeli prowadzona jest działalność gospodarcza w Niemczech kopię wpisu do Gewerberegister

NIEMCY KINDERGELD

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą

Copyright © 2023 Internova-tax