Ankieta sprawdzająca prawo do zasiłku

Ankieta sprawdzająca prawo do zasiłku

Otrzymałeś ankietę sprawdzającą prawa do pobierania zasiłku Kindergeld? Pamiętaj, aby odpowiedzieć na nią w wyznaczonym terminie. Brak odesłania uzupełnionej ankiety do Familienkasse  poskutkuje wstrzymaniem bądź odmową wypłacania świadczenia.

W Polsce wniosek o zasiłek rodzinny i świadczenie 500+ trzeba składać co roku, natomiast urząd Familienkasse tego nie wymaga.  Instytucja sama wysyła do pobierających zasiłek Kindergeld ankietę sprawdzającą dalsze prawo wnioskodawcy do tego świadczenia. Okres czasu, w którym możemy wysłać odpowiedź to zazwyczaj 8 tygodni. W niektórych przypadkach okres ten zostaje skrócony do 4 tygodni, a w jeszcze innych urząd podaje konkretny dzień, do którego trzeba odpowiedzieć. Nie ma reguły co do częstotliwości otrzymywania korespondencji z ankietą sprawdzającą prawo do zasiłku, zazwyczaj możemy spodziewać się jej raz w roku. Są jednak szczególne sytuacje, których zaistnienie w 99% wiąże się z otrzymaniem w niedługim czasie ankiety do wypełnienia:

Okres zatrudnienia wykazany na zaświadczeniu Bescheinigung des Arbeitgebers dobiega końca
Dziecko, na które dostajesz zasiłek, wkrótce ukończyły 18 rok życia
Okres nauki dzieci wykazany na zaświadczeniu Schulbescheinigung dobiega końca.
Opłata za opracowanie ankiety sprawdzającej prawo do zasiłku i wysłanie jej do Familienkasse wynosi 200 PLN.

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie i zajmiemy się formalnościami.

Click Here
Ochrona danych osobowych*
Polityka prywatności*

Administratorem Państwa danych osobowych jest INTERNOVA-TAX, ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole, NIP: 7542755951, REGON: 160039185. Przetwarzamy Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego.

Obecnie o zasiłek Kindergeld można się ubiegać tylko do 6 miesięcy wstecz. Do końca 2017 można było się ubiegać o niego do 3 lat wstecz, jednak zostało to zmienione przez Familienkasse.

Zasiłek Kindergeld  wypłacany jest co miesiąc, w  zależności od ostatniej cyfry numeru Kindergeld, np: 000FK00000 1:

  • cyfra od 0 do 3 – na początku każdego miesiąca

  • cyfra od 4 do 6 – w drugim tygodniu miesiąca

  • cyfra od 7 do 9 – w trzecim tygodniu miesiąca.

Osoby, które kwalifikują się do otrzymania zasiłku zarówno na terenie Polski, jak i Niemiec mają prawo do wypłacenia przyznanych świadczeń. Jeśli pobierasz 500+ i wnioskujesz o Kindergeld, Familienkasse ma prawo pomniejszyć kwotę wypłacanego zasiłku z Niemiec o wartość zasiłku pobieranego w Polsce.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Tak, ale osoby prowadzące działalność muszą spełnić pewne warunki. Zasiłek Kindergeld zostanie przyznany za każdy miesiąc, w którym wystawiasz fakturę. Musisz dołączyć potwierdzenie założenia działalności, kopię faktur i potwierdzenie odprowadzania składek na terenie Niemiec.

Jeśli dostałeś ankietę sprawdzającą prawo do zasiłku Kindergeld, nie czekaj, zgłoś się do nas!

Opłata za wykonanie usługi: 200 PLN

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą

Copyright © 2023 Internova-tax