Kinderbijslag - zasiłek rodzinny na dziecko w Holandii

Kinderbijslag 

Kinderbijslag to zasiłek rodzinny na dziecko w Holandii. Jeśli chcesz otrzymać to świadczenie musisz osiągać dochód w tym kraju na podstawie: 

  • umowy o pracę,

  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zarejestrowanej na terenie Holandii,

  • jako freelancer.

Jeśli pracujesz w Niderlandach i masz dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, to należy Ci się zasiłek rodzinny. Prawo do zasiłku ustaje z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości. W wyjątkowych przypadkach (np. przedwczesne przerwanie nauki w szkole) może to nastąpić szybciej. 

Kinderbijslag jest  wypłacany przez Sociale Verzekeringsbank raz na kwartał. Zasiłek ten ma na celu ułatwienie rodzicom wychowywania dzieci i zapewnienie im odpowiedniego poziomu życia.

Kwota zasiłku na dziecko zależy od wieku w jakim jest dziecko, a nie od wysokości uzyskiwanych dochodów. Warto przy tym pamiętać, że o zasiłek można ubiegać się do 12 miesięcy wstecz, które są liczone od miesiąca, w którym złożysz wniosek w urzędzie.

Kwoty zasiłku Kinderbijslag obowiązujące w 2023 roku:

do roku życia

Kwota € 279,49

do roku życia

Kwota € 339,38

do roku życia

Kwota € 399,27

Jaka jest opłata za zasiłek rodzinny Kinderbijslag?

Rozliczenie indywidualne:

Płatność przed rozliczeniem 350 PLN
LUB
Płatność po otrzymaniu zwrotu - 12% nie mniej niż 99€

Czekamy na Ciebie!

Nasze biuro załatwi za Ciebie wszelkie formalności związane z wnioskowaniem o zasiłek Kinderbijslag!

Click Here
Ochrona danych osobowych*
Polityka prywatności*

Administratorem Państwa danych osobowych jest INTERNOVA-TAX, ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole, NIP: 7542755951, REGON: 160039185. Przetwarzamy Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego

Zasiłek rodzinny z Holandii, czyli Kinderbijslag, to świadczenie, które może uzyskać tylko jedno z rodziców – ojciec lub matka. Przyznaje się go dzieciom do 18. roku życia, pod warunkiem, że wciąż się uczą. Należy się każdemu legalnie zatrudnionemu rodzicowi.

  • kopia dowodu osobistego opiekuna,

  • dokumenty potwierdzające sytuację zawodową opiekuna w Polsce,

  • potwierdzenie wspólnego zameldowania opiekuna z dziećmi,

  • odpis aktu urodzenia dziecka, 

  • akt małżeństwa lub w przypadku innego stanu cywilnego dokument potwierdzający,

  • zaświadczenie o niepobieraniu zasiłku rodzinnego (500+) w Polsce.

Osobom, które mieszkają w Holandii, urząd powinien odpowiedzieć w ciągu 4 tygodni. Osoby mieszkające za granicą będą musiały poczekać na odpowiedź do około 6 tygodni.

Dokumenty do pobrania:

HOLANDIA ZASIŁEK

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą

Copyright © 2023 Internova-tax