Zwrot podatku z zagranicy – do ilu lat wstecz?

W przypadku zwrotu podatku z zagranicy, zasady dotyczące okresu wstecznego, w którym można ubiegać się o zwrot, różnią się w zależności od kraju. W niektórych krajach istnieje limit czasowy, po którym nie można już ubiegać się o zwrot podatku za poprzednie lata.

W przypadku Holandii, ogólna zasada mówi, że można ubiegać się o zwrot podatku za ostatnie pięć lat. Oznacza to, że jeśli nie złożyłeś zeznań podatkowych za ostatnie pięć lat, nadal masz możliwość ubiegania się o zwrot podatku za te lata. Jednakże, ważne jest, aby złożyć zeznanie podatkowe za te lata przed upływem terminu składania zeznań podatkowych, który w Holandii przypada na 1 maja każdego roku.

W Belgii można rozliczyć swój podatek do trzech lat wstecz, w Niemczech do czterech lat wstecz, a w Austrii do 5 lat wstecz tak jak w Holandii.

Warto jednak pamiętać, że istnieją pewne wyjątki od tej zasady, na przykład w przypadku, gdy dochody były źle rozliczane lub gdy wystąpiły inne szczególne okoliczności. W takich przypadkach, nawet jeśli minęło pięć lat, nadal można ubiegać się o zwrot podatku za te lata.

W każdym przypadku, jeśli chcesz ubiegać się o zwrot podatku z zagranicy za poprzednie lata, zalecamy skonsultowanie się z ekspertem podatkowym lub urzędem skarbowym, aby uzyskać dokładne informacje na temat zasad i terminów składania wniosków o zwrot podatku w danym kraju.

Powiązane posty na blogu:

Copyright © 2023 Internova-tax