Austria zwolnienie lekarskie l4

Zwolnienie Chorobowe w Austrii: Jak i Kiedy Zgłosić L4?

Zwolnienie lekarskie jest ważnym elementem systemu ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego w Austrii, pozwalając pracownikom na uzyskanie czasu wolnego od pracy w przypadku choroby. W tym artykule przybliżymy procedury związane ze zgłaszaniem zwolnienia chorobowego oraz omówimy prawa i obowiązki pracowników w tej sytuacji.

Procedury Przy Zwolnieniu Lekarskim 

W sytuacji, gdy pracownik jest chory i nie może uczestniczyć w pracy, powinien zgłosić się do lekarza. Lekarz wystawia zaświadczenie o niezdolności do pracy, znane jako “Krankmeldung”. Jest to oficjalne potwierdzenie choroby.

Kroki do Podjęcia:

 1. Zgłoszenie Choroby Pracodawcy: Pracownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić swojego pracodawcę o chorobie oraz przewidywanym czasie nieobecności. Zwolnienie lekarskie zazwyczaj musi być dostarczone do pracodawcy w ciągu trzech dni od rozpoczęcia nieobecności.
 2. Kontrola Zdolności do Pracy: W pewnych okolicznościach, ubezpieczyciel zdrowotny może przeprowadzić kontrolę zdolności do pracy, aby upewnić się, że pracownik rzeczywiście jest niezdolny do pracy z powodu choroby.
 3. Powrót do Pracy: Po wyzdrowieniu pracownik powinien dostarczyć pracodawcy zaświadczenie potwierdzające zdolność do podjęcia pracy, znane jako “Gesundmeldung”.

Wynagrodzenia Podczas Nieobecności 

Podczas zwolnienia chorobowego pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie przez określony czas, który zależy od stażu pracy pracownika:

 • Mniej niż 5 lat stażu pracy: 6 tygodni pełnego wynagrodzenia.
 • 5-15 lat stażu pracy: 8 tygodni pełnego wynagrodzenia.
 • Powyżej 25 lat stażu pracy: 12 tygodni pełnego wynagrodzenia.

Po upłynięciu tych okresów pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy wypłacany przez austriacki zakład ubezpieczeń zdrowotnych (Krankenkasse).

Zasiłek Chorobowy 

Zasiłek chorobowy jest wypłacany przez Krankenkasse po tym, jak okres wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę zostanie wyczerpany. Wysokość zasiłku chorobowego wynosi zwykle od połowy do 60% ostatniego wynagrodzenia pracownika, w zależności od indywidualnych okoliczności i rodzaju ubezpieczenia.

Procedura:

 1. Zaświadczenie o Niezdolności do Pracy: Pracownik musi zgłosić się do lekarza i otrzymać zaświadczenie o niezdolności do pracy, które następnie przekazuje pracodawcy i do kasy chorych.
 2. Aktualizacja Zaświadczenia: W przypadku długotrwałej choroby zaświadczenie to musi być regularnie aktualizowane.
 3. Dodatkowe Badania: W przypadku długotrwałej niezdolności do pracy pracownik może zostać poproszony o poddanie się dodatkowym badaniom lekarskim.

Zwolnienie z Pracy Podczas Zwolnienia Chorobowego 

Podczas chorobowego pracownik może zostać zwolniony z pracy. Jeśli zwolnienie chorobowe trwa dłużej niż okres wypowiedzenia, a do wypłacenia pensji w tym czasie jest zobowiązana firma, to musi ona wypłacać pensję tak długo, aż pracownik zostanie uznany za zdrowego przez lekarza lub do momentu ustawowego wygaśnięcia tego obowiązku.

Choroba Dziecka a Praca 

Jeśli twoje dziecko jest chore i potrzebuje opieki, masz pewne prawa i opcje:

Opcje dla Rodziców:

 1. Urlop Opiekuńczy (Pflegefreistellung): Pozwala pracownikowi na wzięcie krótkiego, płatnego urlopu w celu opieki nad chorym członkiem rodziny. Zwykle przysługuje od 1 do 2 tygodni w ciągu roku.
 2. Bezpłatny Urlop Opiekuńczy (Pflegeurlaub): Jeśli wyczerpałeś już swój roczny limit płatnego urlopu opiekuńczego, możesz ubiegać się o dodatkowy, niepłatny urlop.
Austria szpital zwolnienie lekarskie

Zasiłek Chorobowy dla Bezrobotnych 

Bezrobotni, zarejestrowani w austriackim urzędzie pracy (AMS) i otrzymujący zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld), mają prawo do zasiłku chorobowego w przypadku choroby. Zasiłek chorobowy dla bezrobotnych jest wyliczany na podstawie ostatniego wynagrodzenia przed utratą zatrudnienia.

Procedura:

 1. Zaświadczenie od Lekarza: Osoba bezrobotna musi zgłosić się do lekarza, który wystawi zaświadczenie o niezdolności do pracy.
 2. Dostarczenie Zaświadczenia: Następnie to zaświadczenie należy dostarczyć do lokalnego biura AMS.

Świadczenia z Tytułu Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych 

Jeżeli dojdzie do wypadku w miejscu pracy lub zostanie stwierdzona choroba zawodowa, pracownik może skorzystać z określonych świadczeń zarządzanych przez austriackie kasy chorych oraz Ubezpieczeniową Kasę Wypadkową (AUVA).

Świadczenia:

 • Świadczenie Chorobowe: Zwykle wyższe niż standardowe świadczenie chorobowe.
 • Pokrycie Kosztów Leczenia: Obejmuje koszty hospitalizacji, rehabilitacji, lekarstw i innych koniecznych świadczeń zdrowotnych.
 • Renta Wypadkowa: W przypadku trwałej niezdolności do pracy pracownik może być uprawniony do renty wypadkowej.

Podsumowując, zwolnienie lekarskie w Austrii jest dobrze zorganizowane, zapewniając pracownikom odpowiednią ochronę w przypadku choroby. Znajomość swoich praw i obowiązków jest kluczowa dla skorzystania z dostępnych świadczeń.

Powiązane posty na blogu:

Odliczanie podatku od osób fizycznych w Austrii

Co można odliczyć od podatku dla osób fizycznych w Austrii? Przegląd różnych ulg podatkowych

Austria oferuje szeroki wachlarz ulg podatkowych dla osób fizycznych, które pomagają zredukować obciążenie podatkowe. Dzięki nim codzienne wydatki mogą być częściowo zrekompensowane, co przekłada się na większą oszczędność dla podatników. W niniejszym artykule przyjrzymy się różnym ulgom podatkowym dostępnym w Austrii, w tym ulgom za dojazdy do pracy, koszty kształcenia oraz inne odliczenia. Pendlerpauschale – […]

Zasiłek dla Bezrobotnych w Austrii: Kompletny Przewodnik

Wprowadzenie: Zasiłek dla Bezrobotnych w Austrii – Twoje Prawo do Wsparcia Zasiłek dla bezrobotnych, znany w Austrii jako Arbeitslosengeld, jest kluczowym elementem systemu wsparcia socjalnego w tym kraju. Dzięki jednemu z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej, Austria jest postrzegana jako gospodarczo stabilny kraj. Jednak, nawet tutaj, utrata pracy może zdarzyć się każdemu, a system […]

Podstawowy wynik rozliczenia i szacunkowe rozliczenie z kosztami – co to oznacza?

Wprowadzenie do zwrotów podatkowych Rozliczanie podatków to proces, który może wydawać się skomplikowany, ale z odpowiednią wiedzą, można z niego skorzystać, maksymalizując swoje zwroty. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą pracującą za granicą, czy prowadzisz działalność gospodarczą, zrozumienie podstawowych i zaawansowanych zasad rozliczeń podatkowych jest kluczowe dla optymalizacji Twojego zwrotu. Podstawowe zasady rozliczania podatku Rozpoczynając […]

Copyright © 2023 Internova-tax