Zmiany w niemieckich klasach podatkowych – zniesienie klas 3 i 5.

Kto może skorzystać z 3 klasy podatkowej?

Steuerklasse 3 mogą otrzymać wyłącznie osoby, które pozostają w stosunku pracy oraz są w związku małżeńskim i posiadają nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech i nie żyją w separacji.

Zastosowanie 3 klasy podatkowej przez jednego z małżonków/partnerów oznacza, że w przypadku drugiego zastosowanie znajdzie 5 klasa podatkowa, gdyż suma klas podatkowych musi wynosić 8. Dlatego w przypadku małżeństw stosuje się także 4 klasę podatkową w odniesieniu do obydwojga z małżonków. Różnica między wariantem 3/5 i wariantem 4/4 polega na tym, że:

  • w przypadku 3/5 osoba, która jest na 3 klasie skorzysta przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy z podwojonej kwoty minimum egzystencji  i podwójnej zryczałtowanej kwoty wydatków szczególnych, gdy w przypadku jej małżonka na klasie 5 nie stosuje się żadnych ulg.
  • w przypadku 4/4, przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy uwzględnia się kwotę minimum egzystencji i zryczałtowaną kwotę wydatków szczególnych w odniesieniu do każdego z małżonków.

Reforma podatku dochodowego = zniesienie klas podatkowych 3 i 5.

Zgodnie z umową koalicyjną, rząd federalny planuje reformę podatku dochodowego, w wyniku której, zniesione mają zostać klasy podatkowe 3 i 5. W związku z tym do dyspozycji małżonków i partnerów życiowych pozostanie standardowa opcja 4 klasy podatkowej.

Małżonkowie i życiowi partnerzy, którzy rozliczali się wspólnie, chętnie korzystali z kombinacji klas 3/5. Zwłaszcza jeśli istniała znaczna dysproporcja między ich zarobkami, mogli wówczas podnieść miesięczny dochód netto swojego gospodarstwa domowego. 3 klasę podatkową otrzymywał partner zarabiający więcej, natomiast 5 klasę podatkową otrzymywał partner, który zarabiał mniej. Osoba na 5 klasie podatkowej była w tej sytuacji poszkodowana, ponieważ mimo swoich niższych zarobków, musiała płacić miesięcznie wyższe zaliczki na podatek dochodowy niż swój lepiej zarabiający małżonek/partner. Zniesienie kombinacji 3/5 wiązałoby się z tym, że każdy z małżonków płaciłby tylko część podatku od wynagrodzeń, a wyższe opodatkowanie miałoby miejsce tylko w przypadku wyższych zarobków.  Czyli każdy płaciłby tylko tę część podatku dochodowego, która dotyczy bezpośrednio dochodu wnoszonego przez niego do wspólnego gospodarstwa domowego. 

Kiedy planowana zmiana ma wejść w życie? Dokładna data nie jest jeszcze znana. Ponieważ rząd federalny zgodził się w umowie koalicyjnej na zniesienie 3 i 5 klasy podatkowej, ma dążyć do zrealizowania tego projektu najpóźniej do jesieni 2025 roku, czyli do najbliższych wyborów.

Powiązane posty na blogu:

Praca i podatki w Niemczech

Rynek pracy w Niemczech i podatki Niemcy, jako jedna z największych gospodarek w Europie, oferują liczne możliwości zatrudnienia dla obywateli kraju oraz imigrantów. Rynek pracy charakteryzuje się wysokim poziomem profesjonalizmu, konkurencyjnymi wynagrodzeniami i solidnymi systemami zabezpieczenia społecznego. Jednakże, zrozumienie niemieckiego rynku pracy wymaga znajomości jego struktury, kultury korporacyjnej oraz praw i obowiązków pracowniczych. Zatrudnienie w […]

Jak odzyskać podatek z Niemiec?

Zwrot podatku z Niemiec dla Polaków Aby uzyskać zwrot podatku z Niemiec, Polacy pracujący w tym kraju muszą spełnić określone wymagania i złożyć niezbędne dokumenty. Kluczowym dokumentem w procesie jest Lohnsteuerkarte (karta podatkowa) lub Besondere Lohnsteuerbescheinigung (zaświadczenie podatkowe), które otrzymuje się od pracodawcy. Dokumenty te zawierają informacje o zarobkach oraz odprowadzonych zaliczkach na podatek​​. Proces […]

Kindergeld, a 800 plus

Wprowadzenie do Kindergeld i 800 Plus Kindergeld, czyli uniwersalne świadczenie rodzinne w Niemczech, stanowi znaczącą formę wsparcia finansowego dla rodzin, mającą na celu ulżenie rodzicom w pokrywaniu podstawowych kosztów związanych z wychowywaniem dzieci. W 2024 roku, rodziny w Niemczech mogą oczekiwać kontynuacji tego wsparcia, które wynosi 250 euro miesięcznie na każde dziecko. Co istotne, Kindergeld […]

Copyright © 2023 Internova-tax