Zeznanie podatkowe w niemczech za 2023 rok

Zeznanie Podatkowe w Niemczech za 2023 Rok: Przewodnik po Odliczeniach

Kto musi złożyć Steuererklärung?

Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w Niemczech za rok 2023 dotyczy różnych grup osób:

 • Małżeństwa i związki partnerskie: Parom korzystającym z klas podatkowych 3/5 lub 4 z faktorem, zaleca się wspólne rozliczanie, aby zoptymalizować obciążenia podatkowe.
 • Pracownicy z klasą podatkową 6: Ta klasa jest przeznaczona dla osób posiadających drugi lub kolejny stosunek pracy, co wiąże się z wyższymi stawkami podatkowymi.
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub freelancerzy: Dotyczy to również tych, którzy osiągają przychody z innych form niezależnej działalności.
 • Osoby otrzymujące świadczenia zastępujące wynagrodzenie: W tym zasiłek dla bezrobotnych ALG I, świadczenia za pracę w skróconym wymiarze godzin (Kurzarbeitergeld), zasiłek rodzicielski (Elterngeld), czy zasiłek chorobowy (Krankengeld), o ile ich dodatkowe dochody przekraczają 410 euro rocznie.
 • Emeryci: Których roczny dochód przekracza kwotę wolną od podatku wynoszącą 10 908 euro.

Dobrowolne złożenie deklaracji podatkowej może być korzystne, ponieważ często prowadzi do zwrotu nadpłaconego podatku, co średnio wynosi około 1100 euro według danych Federalnego Urzędu Statystycznego.

Co można odliczyć od podatku?

Roczne zeznanie podatkowe w Niemczech za 2023 rok umożliwia odliczenie różnorodnych wydatków, które dzielą się na obciążenia nadzwyczajne (Außergewöhnliche Belastungen), koszty służbowe (Werbungskostenabzug) i wydatki specjalne (Sonderausgabenabzug).

Obciążenia nadzwyczajne (Außergewöhnliche Belastungen)

Wysokość obciążeń nadzwyczajnych, które można odliczyć, zależy od rocznych dochodów, stanu cywilnego oraz liczby dzieci. Obejmuje to:

 • Wydatki medyczne: Rachunki za wizyty u lekarza, dentysty oraz koszty lekarstw i innych środków medycznych.
 • Koszty pogrzebu: Wydatki na organizację ceremonii pogrzebowej.
 • Edukacja dzieci: Koszty związane z kształceniem zawodowym dzieci, takie jak czesne i materiały edukacyjne.
 • Zasiłki i opieka długoterminowa: Koszty związane z domami opieki oraz zryczałtowane zasiłki opiekuńcze.
 • Naprawy wywołane ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi: Koszty napraw po burzach lub innych katastrofach naturalnych.
 • Adaptacje dla osób niepełnosprawnych: Wydatki na przystosowanie mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Koszta służbowe

Koszty służbowe (Werbungskostenabzug)

Podatnicy mogą odliczyć koszty związane z wykonywaną pracą, w tym:

 • Koszty dojazdów do pracy: Opłaty za transport publiczny lub używanie własnego samochodu.
 • Koszty aplikacji zawodowych: Opłaty za składanie aplikacji i udział w procesach rekrutacyjnych.
 • Koszty szkoleniowe: Wydatki na kursy i szkolenia zawodowe.
 • Koszty pracy za granicą: Wydatki związane z obowiązkami zawodowymi poza krajem, niepokrywane przez pracodawcę.
 • Koszty biura domowego: Wydatki na urządzenie i utrzymanie biura w domu, jeżeli jest to niezbędne do pracy.
 • Koszty relokacji: Wydatki związane z przeprowadzkami z powodów zawodowych.

Można również skorzystać z ulgi na usługi rzemieślnicze i usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, odliczając 20% kosztów pracy do określonych limitów.

Wydatki specjalne (Sonderausgabenabzug)

Dla pracowników etatowych i urzędników limit odliczeń wynosi 1900 euro rocznie, a dla przedsiębiorców i osób prowadzących działalność na własny rachunek – 2800 euro. Do wydatków specjalnych należą:

 • Składki na ubezpieczenia zdrowotne i opiekuńcze: Obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
 • Składki na ubezpieczenie emerytalne: Regularne wpłaty na system emerytalny.
 • Składki na emeryturę Riester: Partycypacja w programie emerytalnym Riester.
 • Darowizny na rzecz organizacji non-profit: Wpłaty na organizacje charytatywne.
 • Wydatki na szkolenie zawodowe: Koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Świadczenia alimentacyjne na rzecz byłego małżonka: Regularne płatności alimentacyjne.
 • Podatek kościelny: Opłaty na rzecz wspólnot religijnych.

Nie można odliczyć składek na ubezpieczenia mienia domowego i pojazdów mechanicznych, kosztów wycieczek szkolnych oraz podręczników szkolnych.

Terminy składania zeznań podatkowych

Deklarację podatkową za 2023 rok należy złożyć do 2 września 2024 roku, ponieważ standardowy termin 31 sierpnia przypada na weekend. Korzystając z usług doradcy podatkowego, termin przedłuża się do 2 czerwca 2025 roku. Podatnicy mogą dobrowolnie złożyć zeznanie do końca 2027 roku.

Za opóźnienie w dostarczeniu deklaracji Finanzamt może nałożyć karę wynoszącą 0,25% należnego podatku dochodowego, ale nie mniej niż 25 euro za każdy miesiąc opóźnienia.

Powiązane posty na blogu:

Pobyt w Szpitalu w Niemczech: Praktyczny Przewodnik

Wprowadzenie Pobyt w szpitalu w Niemczech może budzić wiele pytań, szczególnie jeśli jesteś obcokrajowcem. W tym artykule przybliżymy najważniejsze aspekty związane z leczeniem szpitalnym w Niemczech, odpowiadając na najczęściej zadawane pytania. Kto płaci za szpital w Niemczech? W Niemczech koszty leczenia szpitalnego są zazwyczaj pokrywane przez ubezpieczenie zdrowotne pacjenta. Jeśli posiadasz ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, koszty […]

System Klas Podatkowych w Niemczech: Klasa Podatkowa IV dla Małżeństw

Wprowadzenie do Systemu Klas Podatkowych w Niemczech System klas podatkowych w Niemczech odgrywa kluczową rolę w dostosowywaniu obciążeń podatkowych do indywidualnych sytuacji życiowych i finansowych podatników. Każda z sześciu klas podatkowych ma swoje specyficzne cechy, które wpływają na wysokość podatków, jakie muszą płacić osoby zatrudnione. System ten pozwala na bardziej precyzyjne i sprawiedliwe rozliczanie podatków, […]

Praca w niemczech ważne informacje

Wstęp Niemcy to jedno z najczęściej wybieranych miejsc do pracy przez Polaków. Ze względu na bliskość geograficzną, stabilną gospodarkę oraz atrakcyjne zarobki, coraz więcej osób decyduje się na wyjazd za zachodnią granicę. W tym artykule omówimy, dlaczego praca w Niemczech jest tak popularna, jakie są jej korzyści, jakie branże cieszą się największym zainteresowaniem oraz jak […]

Copyright © 2023 Internova-tax