Jak wypełnić wniosek o zasiłek rodzinny w Niemczech?

Kindergeld to jedno z najbardziej popularnych świadczeń, jakie pobierają osoby pracujące w Niemczech. Poszukujesz aktualnych informacji o najpopularniejszym świadczeniu rodzinnym w Niemczech? W artykule tym dowiesz się wszystkich aktualnych informacji o tym czym jest Kinergled, ile wynosi i komu przysługuje! 

Czym jest Kindergeld?

Kindergeld to niemiecki zasiłek rodziny, który wypłacany jest każdej rodzinie wychowującej dzieci aż do podjęcia przez nie pracy. Wysokość zasiłku zależna jest od ilości dzieci, które posiada na utrzymaniu rodzina. Świadczenie jednak wypłacane jest bez związku z wysokością dochodów, osiąganych przez rodzica – należy się ono każdemu dziecku, niezależnie od sytuacji materialnej i finansowej rodziny. W przypadku rodziców zamieszkałych razem, wypłacane jest ono matce. Jeśli rodzice żyją w separacji, świadczenie otrzymuje rodzic, z którym żyje dziecko. Wnioski o wypłatę oraz same wypłacanie zasiłku obsługuje Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit – kasa rodzinna krajowego urzędu pracy. To właśnie z tą instytucją powinieneś kontaktować się w przypadku pojawiania się problemów z tym świadczeniem.  

Zasady wypłacania Kindergeld 

Zasiłek ten wypłacany jest zarówno na dzieci rodzone, jak i te adoptowane. Ponadto, do zasiłku dodawane są wszystkie dzieci przyjęte przez wnioskodawcę do swojego gospodarstwa domowego – dzieci małżonka lub małżonki, zarejestrowanego partnera życiowego, dzieci przybrane czy wnuki. Żeby złożyć wniosek o zasiłek, wyłącznie jedno z rodziców musi pracować w Niemczech. Znaczy to, że świadczenie dostępne jest także dla wyjeżdzających Polaków. Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia możliwe jest po przepracowaniu 6 miesięcy na terenie Niemiec. Bardzo ważną informacją jest fakt o tym, iż Kindergeld na dzieci w Polsce należy się wyłącznie wtedy, jeżeli mieszkają one z rodzicami w gospodarstwie domowym, rodzice mają zawarty związek małżeński, a jedno z rodziców przybyło do Niemiec w celach tylko i wyłącznie zarobkowych. 

Kindergeld wypłacane jest do 18 roku życia – jeśli dziecko kontynuuje jednak dalszą edukację, świadczenie to wypłaca się maksymalnie do ukończenia przez nie 25 roku życia. Prawo do zasiłku wygasa w momencie zakończenia przez dziecko nauki lub podjęcia przez nie pracy w wymiarze powyżej 20 godzin tygodniowo. Istnieje jednak wyjątek: jeśli dziecko nie jest w stanie utrzymać się samo z powodu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny może być wypłacany także po ukończeniu 25 roku życia. 

Ile wynosi Kindergeld?

Wysokość Kindergeld zależy wyłącznie od ilości dzieci przebywających na utrzymaniu gospodarstwa domowego. Świadczenie na pierwsze i każde kolejne dziecko wynosi 250 euro. 

Jak złożyć wniosek o Kindergeld?

Wniosek o Kindergeld należy złożyć w Familienkasse. Zażąda ono przedstawienia rozliczenia podatkowego, będącego kopią decyzji z Finzamatu. Oprócz tego, należy wypełnić specjalny formularz, będący zaświadczeniem o przynależności dzieci do gospodarstwa domowego. Jego nazwa to Haushaltsbescheinigung zur Vorlage bei der Familienkasse KG3a. Niezbędne będzie także zaświadczenie o pobieraniu bądź niepobieraniu innych zasiłków typu 500+, RKO,  na podstawie którego obliczona będzie finalna wysokość Kindergeld. Jeśli dziecko, na które składa się wniosek zameldowane jest wyłącznie w Polsce, należy dołączyć do niego także numer PESEL. 

Aby złożyć pełny wniosek, potrzebne jest: 

  • Kopia zaświadczenia o podatku od wynagrodzenia lub rozliczenia za pracę wnioskodawcy w Niemczech; 
  • Kopia unijnego aktu małżeństwa lub przetłumaczona decyzja o rozwodzie; 
  • Kopia unijnego aktu urodzenia dziecka; 
  • Zaświadczenie pracodawcy „Bescheinigung des Arbeitgebers” oraz wszystkie rozliczenia (Abrechnungen), które wnioskodawca otrzymał od kiedy ubiega się o Kindergeld. 

Powiązane posty na blogu:

Praca i podatki w Niemczech

Rynek pracy w Niemczech i podatki Niemcy, jako jedna z największych gospodarek w Europie, oferują liczne możliwości zatrudnienia dla obywateli kraju oraz imigrantów. Rynek pracy charakteryzuje się wysokim poziomem profesjonalizmu, konkurencyjnymi wynagrodzeniami i solidnymi systemami zabezpieczenia społecznego. Jednakże, zrozumienie niemieckiego rynku pracy wymaga znajomości jego struktury, kultury korporacyjnej oraz praw i obowiązków pracowniczych. Zatrudnienie w […]

Jak odzyskać podatek z Niemiec?

Zwrot podatku z Niemiec dla Polaków Aby uzyskać zwrot podatku z Niemiec, Polacy pracujący w tym kraju muszą spełnić określone wymagania i złożyć niezbędne dokumenty. Kluczowym dokumentem w procesie jest Lohnsteuerkarte (karta podatkowa) lub Besondere Lohnsteuerbescheinigung (zaświadczenie podatkowe), które otrzymuje się od pracodawcy. Dokumenty te zawierają informacje o zarobkach oraz odprowadzonych zaliczkach na podatek​​. Proces […]

Kindergeld, a 800 plus

Wprowadzenie do Kindergeld i 800 Plus Kindergeld, czyli uniwersalne świadczenie rodzinne w Niemczech, stanowi znaczącą formę wsparcia finansowego dla rodzin, mającą na celu ulżenie rodzicom w pokrywaniu podstawowych kosztów związanych z wychowywaniem dzieci. W 2024 roku, rodziny w Niemczech mogą oczekiwać kontynuacji tego wsparcia, które wynosi 250 euro miesięcznie na każde dziecko. Co istotne, Kindergeld […]

Copyright © 2023 Internova-tax