Jak wypełnić wniosek o zasiłek rodzinny w Niemczech?

Kindergeld to jedno z najbardziej popularnych świadczeń, jakie pobierają osoby pracujące w Niemczech. Poszukujesz aktualnych informacji o najpopularniejszym świadczeniu rodzinnym w Niemczech? W artykule tym dowiesz się wszystkich aktualnych informacji o tym czym jest Kinergled, ile wynosi i komu przysługuje! 

Czym jest Kindergeld?

Kindergeld to niemiecki zasiłek rodziny, który wypłacany jest każdej rodzinie wychowującej dzieci aż do podjęcia przez nie pracy. Wysokość zasiłku zależna jest od ilości dzieci, które posiada na utrzymaniu rodzina. Świadczenie jednak wypłacane jest bez związku z wysokością dochodów, osiąganych przez rodzica – należy się ono każdemu dziecku, niezależnie od sytuacji materialnej i finansowej rodziny. W przypadku rodziców zamieszkałych razem, wypłacane jest ono matce. Jeśli rodzice żyją w separacji, świadczenie otrzymuje rodzic, z którym żyje dziecko. Wnioski o wypłatę oraz same wypłacanie zasiłku obsługuje Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit – kasa rodzinna krajowego urzędu pracy. To właśnie z tą instytucją powinieneś kontaktować się w przypadku pojawiania się problemów z tym świadczeniem.  

Zasady wypłacania Kindergeld 

Zasiłek ten wypłacany jest zarówno na dzieci rodzone, jak i te adoptowane. Ponadto, do zasiłku dodawane są wszystkie dzieci przyjęte przez wnioskodawcę do swojego gospodarstwa domowego – dzieci małżonka lub małżonki, zarejestrowanego partnera życiowego, dzieci przybrane czy wnuki. Żeby złożyć wniosek o zasiłek, wyłącznie jedno z rodziców musi pracować w Niemczech. Znaczy to, że świadczenie dostępne jest także dla wyjeżdzających Polaków. Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia możliwe jest po przepracowaniu 6 miesięcy na terenie Niemiec. Bardzo ważną informacją jest fakt o tym, iż Kindergeld na dzieci w Polsce należy się wyłącznie wtedy, jeżeli mieszkają one z rodzicami w gospodarstwie domowym, rodzice mają zawarty związek małżeński, a jedno z rodziców przybyło do Niemiec w celach tylko i wyłącznie zarobkowych. 

Kindergeld wypłacane jest do 18 roku życia – jeśli dziecko kontynuuje jednak dalszą edukację, świadczenie to wypłaca się maksymalnie do ukończenia przez nie 25 roku życia. Prawo do zasiłku wygasa w momencie zakończenia przez dziecko nauki lub podjęcia przez nie pracy w wymiarze powyżej 20 godzin tygodniowo. Istnieje jednak wyjątek: jeśli dziecko nie jest w stanie utrzymać się samo z powodu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny może być wypłacany także po ukończeniu 25 roku życia. 

Ile wynosi Kindergeld?

Wysokość Kindergeld zależy wyłącznie od ilości dzieci przebywających na utrzymaniu gospodarstwa domowego. Świadczenie na pierwsze i każde kolejne dziecko wynosi 250 euro. 

Jak złożyć wniosek o Kindergeld?

Wniosek o Kindergeld należy złożyć w Familienkasse. Zażąda ono przedstawienia rozliczenia podatkowego, będącego kopią decyzji z Finzamatu. Oprócz tego, należy wypełnić specjalny formularz, będący zaświadczeniem o przynależności dzieci do gospodarstwa domowego. Jego nazwa to Haushaltsbescheinigung zur Vorlage bei der Familienkasse KG3a. Niezbędne będzie także zaświadczenie o pobieraniu bądź niepobieraniu innych zasiłków typu 500+, RKO,  na podstawie którego obliczona będzie finalna wysokość Kindergeld. Jeśli dziecko, na które składa się wniosek zameldowane jest wyłącznie w Polsce, należy dołączyć do niego także numer PESEL. 

Aby złożyć pełny wniosek, potrzebne jest: 

  • Kopia zaświadczenia o podatku od wynagrodzenia lub rozliczenia za pracę wnioskodawcy w Niemczech; 
  • Kopia unijnego aktu małżeństwa lub przetłumaczona decyzja o rozwodzie; 
  • Kopia unijnego aktu urodzenia dziecka; 
  • Zaświadczenie pracodawcy „Bescheinigung des Arbeitgebers” oraz wszystkie rozliczenia (Abrechnungen), które wnioskodawca otrzymał od kiedy ubiega się o Kindergeld. 

Powiązane posty na blogu:

Szpital w Niemczech

Pobyt w Szpitalu w Niemczech: Praktyczny Przewodnik

Wprowadzenie Pobyt w szpitalu w Niemczech może budzić wiele pytań, szczególnie jeśli jesteś obcokrajowcem. W tym artykule przybliżymy najważniejsze aspekty związane z leczeniem szpitalnym w Niemczech, odpowiadając na najczęściej zadawane pytania. Kto płaci za szpital w Niemczech? W Niemczech koszty leczenia szpitalnego są zazwyczaj pokrywane przez ubezpieczenie zdrowotne pacjenta. Jeśli posiadasz ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, koszty […]

System klas podatkowych w Niemczech

System Klas Podatkowych w Niemczech: Klasa Podatkowa IV dla Małżeństw

Wprowadzenie do Systemu Klas Podatkowych w Niemczech System klas podatkowych w Niemczech odgrywa kluczową rolę w dostosowywaniu obciążeń podatkowych do indywidualnych sytuacji życiowych i finansowych podatników. Każda z sześciu klas podatkowych ma swoje specyficzne cechy, które wpływają na wysokość podatków, jakie muszą płacić osoby zatrudnione. System ten pozwala na bardziej precyzyjne i sprawiedliwe rozliczanie podatków, […]

Praca w niemczech

Praca w niemczech ważne informacje

Wstęp Niemcy to jedno z najczęściej wybieranych miejsc do pracy przez Polaków. Ze względu na bliskość geograficzną, stabilną gospodarkę oraz atrakcyjne zarobki, coraz więcej osób decyduje się na wyjazd za zachodnią granicę. W tym artykule omówimy, dlaczego praca w Niemczech jest tak popularna, jakie są jej korzyści, jakie branże cieszą się największym zainteresowaniem oraz jak […]

Copyright © 2023 Internova-tax