Rozliczenie podatku w Niemczech – do kiedy?

Do 2022 roku standardowym terminem rozliczenia podatku z Niemiec był 31. lipca roku następującego po danym roku podatkowym.

Obecnie jednak terminy składania deklaracji podatkowych za okresy podatkowe 2022, 2023 zostały przedłużone. Dopiero od 2025 r. (rok podatkowy 2024) wszystkich podatników będzie obowiązywał „normalny” termin składania zeznań (31. lipca).

Rozliczenie podatku za 2022 rok:

Termin składania wniosków został przesunięty o dwa miesiące, na 30 września 2023 r. Ponieważ jest to sobota, zeznanie podatkowe za rok podatkowy 2022 należy złożyć w urzędzie skarbowym do 2 października 2023 r.

Rozliczenie podatku za 2023 rok:

Termin składania wniosków został przesunięty o miesiąc do 31 sierpnia 2024 r. Ponieważ jest to sobota, zeznanie podatkowe za rok podatkowy 2023 należy złożyć w urzędzie skarbowym 2 września 2024 r.

Od roku podatkowego 2024 ponownie obowiązywać będą normalne terminy składania deklaracji. Zeznanie podatkowe za 2024 rok należy więc złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej do 31 lipca 2025 roku.

Nadpłacony podatek z Niemiec możesz odzyskać aż do 4 lat wstecz. Obecnie rozliczamy lata 2019-2022.

Powiązane posty na blogu:

Praca i podatki w Niemczech

Rynek pracy w Niemczech i podatki Niemcy, jako jedna z największych gospodarek w Europie, oferują liczne możliwości zatrudnienia dla obywateli kraju oraz imigrantów. Rynek pracy charakteryzuje się wysokim poziomem profesjonalizmu, konkurencyjnymi wynagrodzeniami i solidnymi systemami zabezpieczenia społecznego. Jednakże, zrozumienie niemieckiego rynku pracy wymaga znajomości jego struktury, kultury korporacyjnej oraz praw i obowiązków pracowniczych. Zatrudnienie w […]

Jak odzyskać podatek z Niemiec?

Zwrot podatku z Niemiec dla Polaków Aby uzyskać zwrot podatku z Niemiec, Polacy pracujący w tym kraju muszą spełnić określone wymagania i złożyć niezbędne dokumenty. Kluczowym dokumentem w procesie jest Lohnsteuerkarte (karta podatkowa) lub Besondere Lohnsteuerbescheinigung (zaświadczenie podatkowe), które otrzymuje się od pracodawcy. Dokumenty te zawierają informacje o zarobkach oraz odprowadzonych zaliczkach na podatek​​. Proces […]

Kindergeld, a 800 plus

Wprowadzenie do Kindergeld i 800 Plus Kindergeld, czyli uniwersalne świadczenie rodzinne w Niemczech, stanowi znaczącą formę wsparcia finansowego dla rodzin, mającą na celu ulżenie rodzicom w pokrywaniu podstawowych kosztów związanych z wychowywaniem dzieci. W 2024 roku, rodziny w Niemczech mogą oczekiwać kontynuacji tego wsparcia, które wynosi 250 euro miesięcznie na każde dziecko. Co istotne, Kindergeld […]

Copyright © 2023 Internova-tax