Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech

To, czy podatek jest obliczany według ograniczonego czy nieograniczonego obowiązku podatkowego, jest kluczowym czynnikiem przy kalkulacji, a tym samym przy ustalaniu wysokości podatku. Terminy nieograniczony i ograniczony odnoszą się do zakresu, w jakim opodatkowany jest dochód lub majątek danej osoby .

Ograniczony obowiązek podatkowy

Osobami podlegającymi ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z § 1 ust. 4 EStG są osoby, które nie mają miejsca zamieszkania w Niemczech ani nie przebywały w Niemczech dłużej niż 183 dni, ale uzyskują określone dochody krajowe zgodnie z § 49 EStG. Jeśli osiągasz również dochody zagraniczne lub dochody krajowe, które nie są wymienione w § 49 EStG, nie zostaną one uwzględnione w twoim ograniczonym rozliczeniu podatkowym.

W zeznaniu podatkowym ograniczonego podatnika, nie są brane pod uwagę liczne ulgi i odliczenia osobiste i rodzinne. Odliczeniu nie podlegają na przykład nadzwyczajne wydatki, nie jest możliwa także 3 klasa podatkowa. Ograniczonym podatnikom nie są przyznawane również zasiłki na dzieci oraz odliczenia na koszty opieki czy edukacji.

Skrupulatnie udowodniona kwota wydatków związanych z dochodami może zostać odliczona tylko wtedy, gdy są one bezpośrednio związane z dochodami krajowymi (czyli dochodami osiągniętymi w Niemczech). 

Nieograniczony obowiązek podatkowy

W przypadku podatników z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym (tzw. podatników krajowych), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają światowe dochody podatnika. Podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 1 ustawy o podatku dochodowym:

  • osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Niemczech;
  • Niemieccy urzędnicy służby cywilnej za granicą, w tym osoby pozostające na ich utrzymaniu, opłacani z funduszu publicznego;

Podatnik nie będący rezydentem może, na wniosek, być traktowany jak podatnik-rezydent. W przypadku nieograniczonego obowiązku podatkowego przyznawanych jest wiele korzyści podatkowych, osobistych oraz rodzinny – w tym podstawowa ulga podatkowa. Z reguły zatem traktowanie podatnika w sposób nieograniczony skutkuje niższym podatkiem.

Warunkiem złożenia wniosku o nieograniczony obowiązek podatkowy z Niemczech jest to, aby dochód pochodził całkowicie lub przynajmniej w przeważającej części z Niemiec ipodlegał opodatkowaniu w Niemczech. Ustawa o podatku dochodowym określa, co należy rozumieć przez „całkowicie lub przynajmniej w przeważającej mierze”. Zgodnie z § 1 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym (EStG) każdy, kto osiąga ponad 90% swoich globalnych dochodów w Niemczech i płaci od nich podatki, może być traktowany jako nieograniczony podatnik. Globalny dochód niepodlegający opodatkowaniu w Niemczech nie może przekraczać kwoty podstawowej za dany rok kalendarzowy (2019r. – 9168 euro, 2020r. – 9408 euro, 2021r. – 9744 euro, 2022r. –  9984 euro). 

Powiązane posty na blogu:

Szpital w Niemczech

Pobyt w Szpitalu w Niemczech: Praktyczny Przewodnik

Wprowadzenie Pobyt w szpitalu w Niemczech może budzić wiele pytań, szczególnie jeśli jesteś obcokrajowcem. W tym artykule przybliżymy najważniejsze aspekty związane z leczeniem szpitalnym w Niemczech, odpowiadając na najczęściej zadawane pytania. Kto płaci za szpital w Niemczech? W Niemczech koszty leczenia szpitalnego są zazwyczaj pokrywane przez ubezpieczenie zdrowotne pacjenta. Jeśli posiadasz ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, koszty […]

System klas podatkowych w Niemczech

System Klas Podatkowych w Niemczech: Klasa Podatkowa IV dla Małżeństw

Wprowadzenie do Systemu Klas Podatkowych w Niemczech System klas podatkowych w Niemczech odgrywa kluczową rolę w dostosowywaniu obciążeń podatkowych do indywidualnych sytuacji życiowych i finansowych podatników. Każda z sześciu klas podatkowych ma swoje specyficzne cechy, które wpływają na wysokość podatków, jakie muszą płacić osoby zatrudnione. System ten pozwala na bardziej precyzyjne i sprawiedliwe rozliczanie podatków, […]

Praca w niemczech

Praca w niemczech ważne informacje

Wstęp Niemcy to jedno z najczęściej wybieranych miejsc do pracy przez Polaków. Ze względu na bliskość geograficzną, stabilną gospodarkę oraz atrakcyjne zarobki, coraz więcej osób decyduje się na wyjazd za zachodnią granicę. W tym artykule omówimy, dlaczego praca w Niemczech jest tak popularna, jakie są jej korzyści, jakie branże cieszą się największym zainteresowaniem oraz jak […]

Copyright © 2023 Internova-tax