Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech

To, czy podatek jest obliczany według ograniczonego czy nieograniczonego obowiązku podatkowego, jest kluczowym czynnikiem przy kalkulacji, a tym samym przy ustalaniu wysokości podatku. Terminy nieograniczony i ograniczony odnoszą się do zakresu, w jakim opodatkowany jest dochód lub majątek danej osoby .

Ograniczony obowiązek podatkowy

Osobami podlegającymi ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z § 1 ust. 4 EStG są osoby, które nie mają miejsca zamieszkania w Niemczech ani nie przebywały w Niemczech dłużej niż 183 dni, ale uzyskują określone dochody krajowe zgodnie z § 49 EStG. Jeśli osiągasz również dochody zagraniczne lub dochody krajowe, które nie są wymienione w § 49 EStG, nie zostaną one uwzględnione w twoim ograniczonym rozliczeniu podatkowym.

W zeznaniu podatkowym ograniczonego podatnika, nie są brane pod uwagę liczne ulgi i odliczenia osobiste i rodzinne. Odliczeniu nie podlegają na przykład nadzwyczajne wydatki, nie jest możliwa także 3 klasa podatkowa. Ograniczonym podatnikom nie są przyznawane również zasiłki na dzieci oraz odliczenia na koszty opieki czy edukacji.

Skrupulatnie udowodniona kwota wydatków związanych z dochodami może zostać odliczona tylko wtedy, gdy są one bezpośrednio związane z dochodami krajowymi (czyli dochodami osiągniętymi w Niemczech). 

Nieograniczony obowiązek podatkowy

W przypadku podatników z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym (tzw. podatników krajowych), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają światowe dochody podatnika. Podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 1 ustawy o podatku dochodowym:

  • osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Niemczech;
  • Niemieccy urzędnicy służby cywilnej za granicą, w tym osoby pozostające na ich utrzymaniu, opłacani z funduszu publicznego;

Podatnik nie będący rezydentem może, na wniosek, być traktowany jak podatnik-rezydent. W przypadku nieograniczonego obowiązku podatkowego przyznawanych jest wiele korzyści podatkowych, osobistych oraz rodzinny – w tym podstawowa ulga podatkowa. Z reguły zatem traktowanie podatnika w sposób nieograniczony skutkuje niższym podatkiem.

Warunkiem złożenia wniosku o nieograniczony obowiązek podatkowy z Niemczech jest to, aby dochód pochodził całkowicie lub przynajmniej w przeważającej części z Niemiec ipodlegał opodatkowaniu w Niemczech. Ustawa o podatku dochodowym określa, co należy rozumieć przez „całkowicie lub przynajmniej w przeważającej mierze”. Zgodnie z § 1 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym (EStG) każdy, kto osiąga ponad 90% swoich globalnych dochodów w Niemczech i płaci od nich podatki, może być traktowany jako nieograniczony podatnik. Globalny dochód niepodlegający opodatkowaniu w Niemczech nie może przekraczać kwoty podstawowej za dany rok kalendarzowy (2019r. – 9168 euro, 2020r. – 9408 euro, 2021r. – 9744 euro, 2022r. –  9984 euro). 

Powiązane posty na blogu:

Praca i podatki w Niemczech

Rynek pracy w Niemczech i podatki Niemcy, jako jedna z największych gospodarek w Europie, oferują liczne możliwości zatrudnienia dla obywateli kraju oraz imigrantów. Rynek pracy charakteryzuje się wysokim poziomem profesjonalizmu, konkurencyjnymi wynagrodzeniami i solidnymi systemami zabezpieczenia społecznego. Jednakże, zrozumienie niemieckiego rynku pracy wymaga znajomości jego struktury, kultury korporacyjnej oraz praw i obowiązków pracowniczych. Zatrudnienie w […]

Jak odzyskać podatek z Niemiec?

Zwrot podatku z Niemiec dla Polaków Aby uzyskać zwrot podatku z Niemiec, Polacy pracujący w tym kraju muszą spełnić określone wymagania i złożyć niezbędne dokumenty. Kluczowym dokumentem w procesie jest Lohnsteuerkarte (karta podatkowa) lub Besondere Lohnsteuerbescheinigung (zaświadczenie podatkowe), które otrzymuje się od pracodawcy. Dokumenty te zawierają informacje o zarobkach oraz odprowadzonych zaliczkach na podatek​​. Proces […]

Kindergeld, a 800 plus

Wprowadzenie do Kindergeld i 800 Plus Kindergeld, czyli uniwersalne świadczenie rodzinne w Niemczech, stanowi znaczącą formę wsparcia finansowego dla rodzin, mającą na celu ulżenie rodzicom w pokrywaniu podstawowych kosztów związanych z wychowywaniem dzieci. W 2024 roku, rodziny w Niemczech mogą oczekiwać kontynuacji tego wsparcia, które wynosi 250 euro miesięcznie na każde dziecko. Co istotne, Kindergeld […]

Copyright © 2023 Internova-tax