LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG – jakie informacje znajdę na niemieckiej karcie podatkowej?

Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung jest bardzo ważnym, a może i najważniejszym dokumentem potrzebnym do ubiegania się o zwrot podatku z Niemiec. Ale dokument ten potrzebny jest nie tylko do rozliczenia podatku. Lohnsteuerbescheinigung to też jeden z dokumentów, który trzeba dostarczyć wnioskując o świadczenia na terenie Niemiec np. do urzędu pracy, czyli do Bundesagentur für Arbeit czy do Familienkasse wnioskując o zasiłek Kindergeld.

Jeśli byłeś zatrudniony w Niemczech na podstawie umowy o pracę, pracodawcy są zobowiązani do wydania Ci omawianego zaświadczenia. Mają na to czas do końca lutego następnego roku. Czyli jeśli pracujesz w roku 2022, to Lohnsteuerbescheinigung otrzymasz do końca lutego 2023 roku. Dokument może być wydany również wcześniej, jeżeli zatrudnienie ustało przed końcem roku podatkowego. Możesz otrzymać go w wersji papierowej lub elektronicznej na podany pracodawcy adres e-mail.

Jakie informacje znajdziesz na Lohnsteuerbescheinigung?

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Lohnsteuerbescheinigung-792x1120.jpg

• Pozycja 1, czyli Bescheinigungszeitraum – to okres trwania stosunku pracy u danego pracodawcy.

• Pozycja 3 – Bruttoarbeitslohn. W tym miejscu wykazane jest wynagrodzenie brutto jakie uzyskaliśmy w Niemczech za określony okres pracy u danego pracodawcy.

• Pozycja 4, 5, 6

-Lohnsteuer

-Solidaritätszuschlag

-Kirchensteuer

W tych pozycjach znajdziesz kwotę odprowadzonego podatku dochodowego,  dodatku solidarnościowego oraz podatku kościelnego. Suma tych trzech pozycji to całościowy podatek zapłacony na terenie Niemiec.

Pamiętaj jednak, że nie zawsze oznacza to , iż taka kwota będzie dla nas w 100% do zwrotu. Wysokość zwrotu podatku z Niemiec jest uzależniona od wielu czynników.

• Osoby zatrudnione bezpośrednio u niemieckiego pracodawcy, na swojej karcie podatkowej będą miały również pozycje (22a, 23a, 25, 26, 27), które określają wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie, jakie można odliczyć w zeznaniu rocznym z Niemiec.

• Osoby, które był oddelegowane z polskich firm do pracy do Niemiec, również mają prawo do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie, ale muszą przedstawić je na odrębnym zaświadczeniu, które wystawi pracodawcę.

Oprócz tego na niemieckim PIT-11 (Lohnsteuerbescheinigung) znajdziesz takie informacje jak:

• Steuerklasse/Steuerfaktor, czyli klasę podatkową, na której zostałeś zarejestrowany w niemieckim Urzędzie Skarbowym. Na podstawie tej klasy ustalana jest wysokość podatku, jaką musisz zapłacić do Finanzamtu.

• Identifikationsnummer – odpowiednik naszego numer PESEL. Numer nadawany jest raz na całe życie. Za jego nadanie odpowiedzialny jest Bundeszentralamt für Steuern.

• Wyznanie – od tej informacji zależy czy i w jakiej wysokości od Twojego wynagrodzenia zostanie odprowadzony podatek kościelny. Najczęściej spotykane wyznanie u Polaków pracujących w Niemczech to wiara rzymsko-katolicka (rk).

Powiązane posty na blogu:

Praca i podatki w Niemczech

Rynek pracy w Niemczech i podatki Niemcy, jako jedna z największych gospodarek w Europie, oferują liczne możliwości zatrudnienia dla obywateli kraju oraz imigrantów. Rynek pracy charakteryzuje się wysokim poziomem profesjonalizmu, konkurencyjnymi wynagrodzeniami i solidnymi systemami zabezpieczenia społecznego. Jednakże, zrozumienie niemieckiego rynku pracy wymaga znajomości jego struktury, kultury korporacyjnej oraz praw i obowiązków pracowniczych. Zatrudnienie w […]

Jak odzyskać podatek z Niemiec?

Zwrot podatku z Niemiec dla Polaków Aby uzyskać zwrot podatku z Niemiec, Polacy pracujący w tym kraju muszą spełnić określone wymagania i złożyć niezbędne dokumenty. Kluczowym dokumentem w procesie jest Lohnsteuerkarte (karta podatkowa) lub Besondere Lohnsteuerbescheinigung (zaświadczenie podatkowe), które otrzymuje się od pracodawcy. Dokumenty te zawierają informacje o zarobkach oraz odprowadzonych zaliczkach na podatek​​. Proces […]

Kindergeld, a 800 plus

Wprowadzenie do Kindergeld i 800 Plus Kindergeld, czyli uniwersalne świadczenie rodzinne w Niemczech, stanowi znaczącą formę wsparcia finansowego dla rodzin, mającą na celu ulżenie rodzicom w pokrywaniu podstawowych kosztów związanych z wychowywaniem dzieci. W 2024 roku, rodziny w Niemczech mogą oczekiwać kontynuacji tego wsparcia, które wynosi 250 euro miesięcznie na każde dziecko. Co istotne, Kindergeld […]

Copyright © 2023 Internova-tax