Holenderski Jaaropgaaf / Jaaropgave (Jarograf) – wszystko co powinieneś wiedzieć.

Jaaropgave to dokument podatkowy wystawiany w Holandii przez pracodawcę na koniec roku. Jest to podsumowanie dochodów, podatków i składek społecznych, które zostały pobrane od pracownika w ciągu roku podatkowego.

Jaaropgave zawiera informacje takie jak:

– Dochód brutto pracownika

– Podatek dochodowy pobrany od pracownika

– Składki na ubezpieczenie społeczne (np. ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie zdrowotne)

– Inne składki społeczne (np. ubezpieczenie od wypadków przy pracy)

Pracodawca jest zobowiązany do wystawienia jaaropgave dla każdego pracownika do końca lutego roku następnego.

Jaaropgave jest ważnym dokumentem dla pracownika, ponieważ zawiera informacje, które są potrzebne do złożenia zeznania podatkowego i otrzymaniu zwrotu podatku. Na podstawie jaaropgave pracownik może obliczyć, ile podatku zostało już pobrane od jego dochodu i czy jest mu należny zwrot podatku lub czy musi dopłacić.

Tłumaczenie holenderskiego jarografu

Loon
(Premie Volksverzekeringen lub Fiscaal Loon) – holenderski dochód brutto.

Ingehouden Loonbelasting/Premie Volksverzekeringen
(Loonbelasting lub Loonheffing) – pobrana zaliczka na podatek dochodowy i ubezpieczenie społeczne w Holandii.

Arbeidskorting
(Verrekende Arbeidskorting) – ulga pracownicza.
Przysługujące pomniejszenie opodatkowania.

Premie ziekenfonds
(Ingehouden Bijdrage Zorgverzekeringswet) – składka na holenderskie ubezpieczenie zdrowotne.
Z punktu widzenia zwrotu podatku jest to mało istotna pozycja, gdyż można ją odliczyć od podatku dopiero po przekroczeniu bardzo wysokiej wartości.

Loon Zorgverzekeringswet – holenderski dochód brutto, który podlega ustawowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Levensloopverlofkorting – ulga przyznana ze względu na staż pracy.
Ulga w podatku od wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przyznawana na podstawie stażu pracy.

Loonheffingskorting – ulga podatkowa naliczana od wynagrodzenia.

Jak rozliczyć Jaaropgaaf?

Do rozliczenia podatku w Holandii oprócz karty podatkowej (Jaaropgaaf /Jaaropgave) potrzebujesz również:

  • kopii dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  • zaświadczenia o dochodach podbitego przez polski urząd skarbowy (tzw. formularz UE/WE),
  • formularz danych osobowych, który otrzymasz od od naszego biura.

Jak rozliczyć dochody z Holandii w Polsce?

Czy pracując w Holandii powinieneś rozliczyć się również w Polsce?

Zależy to od tego, gdzie znajduje się Twoja rezydencja podatkowa.

Rozliczenie podatku z Holandii w polskim urzędzie skarbowym w wielu sytuacjach jest koniecznością. Osoba, która ma status rezydenta podatkowego w Polsce, a pracowała legalnie na terenie Holandii i ma mieszane dochody (część z Polski, a część z Holandii) powinna pamiętać o wykazaniu wszystkich dochodów w zeznaniu rocznym. Dochody z Holandii powinny być ujęte na druku PIT 36 z załącznikiem ZG i przesłane do polskiego urzędu skarbowego.

Dotyczy to również podatników, którzy nie uzyskali na terenie Polski żadnych dochodów. W takim przypadku są oni zobowiązani do złożenia tzw. rozliczenia zerowego. Przede wszystkim, warto zaznaczyć, że Polska ma podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z wieloma krajami, w tym również z Holandią. Dzięki temu, osoby pracujące w Holandii nie muszą płacić podwójnego podatku – zarówno w kraju, w którym pracują, jak i w Polsce.

Powiązane posty na blogu:

Progi Podatkowe w Holandii i Polsce: Główne Różnice

Praca w Holandii może przynieść wiele korzyści, w tym wyższe zarobki. Jednak przed podjęciem pracy warto zrozumieć, jakie są różnice w systemach podatkowych między Polską a Holandią. W tym artykule omówimy główne różnice między progami podatkowymi w obu krajach, zwracając uwagę na to, co każdy podatnik powinien wiedzieć. Różnice Podatkowe Między Polską a Holandią  Na […]

Ulga Abolicyjna w Holandii: Co Powinni Wiedzieć Polacy Pracujący za Granicą

Podjęcie pracy w Holandii to szansa na uzyskanie wyższych zarobków, co sprawia, że wielu Polaków decyduje się na wyjazd zarobkowy do tego kraju. Jednak otrzymywanie wynagrodzenia za granicą wiąże się z obowiązkiem rozliczenia podatku również w polskim urzędzie skarbowym. W tym kontekście ulga abolicyjna pozwala zmniejszyć kwotę podatku do zapłaty i wyrównać różnice między holenderskim […]

Kara za nierozliczenie podatku w Holandii: Czy trzeba się bać?

Wstęp Rozliczenie podatku jest obowiązkiem każdego, kto osiąga dochody, niezależnie od kraju, w którym pracuje. W przypadku Holandii, nieuregulowanie zobowiązań podatkowych może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Warto więc zrozumieć, jakie kary grożą za brak rozliczenia podatku zarówno w Holandii, jak i w Polsce, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Kary za nierozliczenie podatku w Holandii Kary […]

Copyright © 2023 Internova-tax