Energiepreispaushale – niemiecki dodatek energetyczny w wysokości 300 euro

Wydarzenia polityczne zeszłego roku sprawiły, iż koszt energii w Europie znacząco wzrósł. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom drastycznego wzrostu cen, wiele krajów europejskich stworzyło specjalne dodatki, które mogłyby przeciwdziałać uszczupleniu portfeli obywatela. Jednym z takich krajów są Niemcy wraz z wprowadzonym przez nie programem Energiepreispaushale.  Sprawdź najważniejsze informacje o programie i to, kto może się do niego kwalifikować! 

Czym jest dodatek energetyczny i kto może go otrzymać? 

Dodatek energetyczny to specjalna dotacja w wysokości 300 euro, która jest wypłacana każdemu, kto płaci podatek dochodowy. Kwota ta wypłacana jest jako jednorazowa dotacja, którą pracodawca powinien wypłacić wraz z wynagrodzeniem za wrzesień. Jest ona wypłacona automatycznie i podlega opodatkowaniu na normalnych zasadach. Mniejsze firmy mogą wypłacić tą kwotę z miesięcznym opóźnieniem – w październiku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą odliczyć tą kwotę od zaliczki na podatek dochodowy. Kto jednak nie otrzyma dodatku? Będą to przede wszystkim pracownicy transgraniczni, który nie posiadają miejsca zamieszkania bądź stałego pobytu w Niemczech. Prawa do dodatku nie mają także pracownicy posiadający ograniczony obowiązek podatkowy – Beschränkte Steuerpflicht. Fakt ten wynika najprościej z braku kosztów gazu lub prądu w Niemczech. Dotacji nie otrzymają także emeryci i renciści, którzy nie zostali uwzględnieni przez rząd federalny. 

Co zrobić, jeśli dodatek nie został Ci wypłacony?

Jeśli dodatek energetyczny nie został wypłacony Ci we wrześniu ani październiku, nie panikuj. Porozmawiaj z pracodawcą i zasygnalizuj mu powstałą sytuację. Pracodawcy mają prawo do późniejszych wypłat dodatku. Istnieją jednak także sytuacje, w których to nie pracodawca będzie wypłacać ryczałt – jeśli pracodawca nie jest zobowiązany do składania deklaracji podatkowych dotyczących wynagrodzeń, zrezygnował z wypłacania pracownikowi środków w okresie rocznym lub pracownik zatrudniony jest na krótki okres, pracodawca nie jest zobligowany do wypłacenia ryczałtu. W takich przypadkach, o dodatek należy ubiegać się podczas składania zeznania podatkowego za rok 2022. W sytuacji tej kwota 300 euro zostanie automatycznie wypłacona wraz ze zwrotem podatku lub pomniejszy kwotę należną do opłaty. Opcja taka dostępna będzie także dla pracowników MiniJob.

Powiązane posty na blogu:

Pobyt w Szpitalu w Niemczech: Praktyczny Przewodnik

Wprowadzenie Pobyt w szpitalu w Niemczech może budzić wiele pytań, szczególnie jeśli jesteś obcokrajowcem. W tym artykule przybliżymy najważniejsze aspekty związane z leczeniem szpitalnym w Niemczech, odpowiadając na najczęściej zadawane pytania. Kto płaci za szpital w Niemczech? W Niemczech koszty leczenia szpitalnego są zazwyczaj pokrywane przez ubezpieczenie zdrowotne pacjenta. Jeśli posiadasz ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, koszty […]

System Klas Podatkowych w Niemczech: Klasa Podatkowa IV dla Małżeństw

Wprowadzenie do Systemu Klas Podatkowych w Niemczech System klas podatkowych w Niemczech odgrywa kluczową rolę w dostosowywaniu obciążeń podatkowych do indywidualnych sytuacji życiowych i finansowych podatników. Każda z sześciu klas podatkowych ma swoje specyficzne cechy, które wpływają na wysokość podatków, jakie muszą płacić osoby zatrudnione. System ten pozwala na bardziej precyzyjne i sprawiedliwe rozliczanie podatków, […]

Praca w niemczech ważne informacje

Wstęp Niemcy to jedno z najczęściej wybieranych miejsc do pracy przez Polaków. Ze względu na bliskość geograficzną, stabilną gospodarkę oraz atrakcyjne zarobki, coraz więcej osób decyduje się na wyjazd za zachodnią granicę. W tym artykule omówimy, dlaczego praca w Niemczech jest tak popularna, jakie są jej korzyści, jakie branże cieszą się największym zainteresowaniem oraz jak […]

Copyright © 2023 Internova-tax