Energiepreispaushale – niemiecki dodatek energetyczny w wysokości 300 euro

Wydarzenia polityczne zeszłego roku sprawiły, iż koszt energii w Europie znacząco wzrósł. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom drastycznego wzrostu cen, wiele krajów europejskich stworzyło specjalne dodatki, które mogłyby przeciwdziałać uszczupleniu portfeli obywatela. Jednym z takich krajów są Niemcy wraz z wprowadzonym przez nie programem Energiepreispaushale.  Sprawdź najważniejsze informacje o programie i to, kto może się do niego kwalifikować! 

Czym jest dodatek energetyczny i kto może go otrzymać? 

Dodatek energetyczny to specjalna dotacja w wysokości 300 euro, która jest wypłacana każdemu, kto płaci podatek dochodowy. Kwota ta wypłacana jest jako jednorazowa dotacja, którą pracodawca powinien wypłacić wraz z wynagrodzeniem za wrzesień. Jest ona wypłacona automatycznie i podlega opodatkowaniu na normalnych zasadach. Mniejsze firmy mogą wypłacić tą kwotę z miesięcznym opóźnieniem – w październiku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą odliczyć tą kwotę od zaliczki na podatek dochodowy. Kto jednak nie otrzyma dodatku? Będą to przede wszystkim pracownicy transgraniczni, który nie posiadają miejsca zamieszkania bądź stałego pobytu w Niemczech. Prawa do dodatku nie mają także pracownicy posiadający ograniczony obowiązek podatkowy – Beschränkte Steuerpflicht. Fakt ten wynika najprościej z braku kosztów gazu lub prądu w Niemczech. Dotacji nie otrzymają także emeryci i renciści, którzy nie zostali uwzględnieni przez rząd federalny. 

Co zrobić, jeśli dodatek nie został Ci wypłacony?

Jeśli dodatek energetyczny nie został wypłacony Ci we wrześniu ani październiku, nie panikuj. Porozmawiaj z pracodawcą i zasygnalizuj mu powstałą sytuację. Pracodawcy mają prawo do późniejszych wypłat dodatku. Istnieją jednak także sytuacje, w których to nie pracodawca będzie wypłacać ryczałt – jeśli pracodawca nie jest zobowiązany do składania deklaracji podatkowych dotyczących wynagrodzeń, zrezygnował z wypłacania pracownikowi środków w okresie rocznym lub pracownik zatrudniony jest na krótki okres, pracodawca nie jest zobligowany do wypłacenia ryczałtu. W takich przypadkach, o dodatek należy ubiegać się podczas składania zeznania podatkowego za rok 2022. W sytuacji tej kwota 300 euro zostanie automatycznie wypłacona wraz ze zwrotem podatku lub pomniejszy kwotę należną do opłaty. Opcja taka dostępna będzie także dla pracowników MiniJob.

Powiązane posty na blogu:

Praca i podatki w Niemczech

Rynek pracy w Niemczech i podatki Niemcy, jako jedna z największych gospodarek w Europie, oferują liczne możliwości zatrudnienia dla obywateli kraju oraz imigrantów. Rynek pracy charakteryzuje się wysokim poziomem profesjonalizmu, konkurencyjnymi wynagrodzeniami i solidnymi systemami zabezpieczenia społecznego. Jednakże, zrozumienie niemieckiego rynku pracy wymaga znajomości jego struktury, kultury korporacyjnej oraz praw i obowiązków pracowniczych. Zatrudnienie w […]

Jak odzyskać podatek z Niemiec?

Zwrot podatku z Niemiec dla Polaków Aby uzyskać zwrot podatku z Niemiec, Polacy pracujący w tym kraju muszą spełnić określone wymagania i złożyć niezbędne dokumenty. Kluczowym dokumentem w procesie jest Lohnsteuerkarte (karta podatkowa) lub Besondere Lohnsteuerbescheinigung (zaświadczenie podatkowe), które otrzymuje się od pracodawcy. Dokumenty te zawierają informacje o zarobkach oraz odprowadzonych zaliczkach na podatek​​. Proces […]

Kindergeld, a 800 plus

Wprowadzenie do Kindergeld i 800 Plus Kindergeld, czyli uniwersalne świadczenie rodzinne w Niemczech, stanowi znaczącą formę wsparcia finansowego dla rodzin, mającą na celu ulżenie rodzicom w pokrywaniu podstawowych kosztów związanych z wychowywaniem dzieci. W 2024 roku, rodziny w Niemczech mogą oczekiwać kontynuacji tego wsparcia, które wynosi 250 euro miesięcznie na każde dziecko. Co istotne, Kindergeld […]

Copyright © 2023 Internova-tax