Co  to jest Erinnerung an die Abgabe der Steuererklärung(en)?

Erinnerung an die Abgabe der Steuererklärung(en) lub Aufforderung zur Abgabe der Steuererklarung  to wezwania do rozliczenia podatku z Niemiec.

Niemiecki urząd skarbowy może wysłać taki list do każdego kto pracował na terenie Niemiec i nie złożył swojego zeznania podatkowego w terminie. 

Skutkiem niedotrzymania przez Ciebie terminu złożenia deklaracji podatkowej może być naliczenie wysokich kar pieniężnych. Za każdy miesiąc zwłoki urząd może nałożyć na Ciebie karę w wysokości 25 euro. Jeśli pomimo upomnień i wezwań nadal się nie rozliczysz – wysokość kary może dojść do kwoty 25 000 euro. 

Zdarzają się sytuacje, w których wezwania z Finanzamtu otrzymują osoby, które w danym roku podatkowym nie pracowały na terenie Niemiec. Bez względu na sytuacje nie należy pozostawiać takiej korespondencji bez odpowiedzi. 

Dostałeś wezwanie do rozliczenia? Pomożemy Ci złożyć deklarację podatkową jak najszybciej i uniknąć tym samym kary pieniężnej . 

Zobacz przykładowy dokument Erinnerung an die Abgabe der Steuererklärung(en)

Powiązane posty na blogu:

Praca i podatki w Niemczech

Rynek pracy w Niemczech i podatki Niemcy, jako jedna z największych gospodarek w Europie, oferują liczne możliwości zatrudnienia dla obywateli kraju oraz imigrantów. Rynek pracy charakteryzuje się wysokim poziomem profesjonalizmu, konkurencyjnymi wynagrodzeniami i solidnymi systemami zabezpieczenia społecznego. Jednakże, zrozumienie niemieckiego rynku pracy wymaga znajomości jego struktury, kultury korporacyjnej oraz praw i obowiązków pracowniczych. Zatrudnienie w […]

Jak odzyskać podatek z Niemiec?

Zwrot podatku z Niemiec dla Polaków Aby uzyskać zwrot podatku z Niemiec, Polacy pracujący w tym kraju muszą spełnić określone wymagania i złożyć niezbędne dokumenty. Kluczowym dokumentem w procesie jest Lohnsteuerkarte (karta podatkowa) lub Besondere Lohnsteuerbescheinigung (zaświadczenie podatkowe), które otrzymuje się od pracodawcy. Dokumenty te zawierają informacje o zarobkach oraz odprowadzonych zaliczkach na podatek​​. Proces […]

Kindergeld, a 800 plus

Wprowadzenie do Kindergeld i 800 Plus Kindergeld, czyli uniwersalne świadczenie rodzinne w Niemczech, stanowi znaczącą formę wsparcia finansowego dla rodzin, mającą na celu ulżenie rodzicom w pokrywaniu podstawowych kosztów związanych z wychowywaniem dzieci. W 2024 roku, rodziny w Niemczech mogą oczekiwać kontynuacji tego wsparcia, które wynosi 250 euro miesięcznie na każde dziecko. Co istotne, Kindergeld […]

Copyright © 2023 Internova-tax