Austriackie Świadczenia Dla Rodzin: Przewodnik Dla Polaków

Polacy mieszkający i pracujący w Austrii mają dostęp do różnych świadczeń socjalnych. Dwa z nich, Familienbeihilfe i Kinderbetreuungsgeld, oferują wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi.

Familienbeihilfe: Zasiłek Rodzinny w Austrii

Co to jest Familienbeihilfe?

Familienbeihilfe to zasiłek rodzinny, który przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.

Kto może ubiegać się o Familienbeihilfe?

Uprawnieni są obywatele UE, EOG, Szwajcarii oraz posiadacze prawa stałego pobytu w Austrii.

Wysokość zasiłku Familienbeihilfe

Zasiłek wynosi od 111,80 euro do 165,10 euro miesięcznie, zależnie od wieku dziecka, oraz może być zwiększony w przypadku niepełnosprawności dziecka lub w rodzinach wielodzietnych.

Familienbeihilfe a polskie 800 plus

Zasiłek ten nie może być pobierany równocześnie z polskim 800 plus.

Procedura aplikacyjna

Aplikację należy złożyć w austriackim urzędzie skarbowym, dołączając wymagane dokumenty.

Kinderbetreuungsgeld: Zasiłek na Dziecko

Definicja Kinderbetreuungsgeld

To zasiłek wychowawczy dla rodziców lub opiekunów dzieci do 3. roku życia.

Kryteria kwalifikacyjne

Przysługuje rodzicom zameldowanym w Austrii, którzy nie podejmują zatrudnienia.

Jakie są stawki Kinderbetreuungsgeld?

Wysokość zależy od dochodów i wybranego wariantu wypłat, z możliwymi kwotami od 14,5 do 33 euro dziennie.

Kinderbetreuungsgeld w kontekście 500 plus

Podobnie jak w przypadku Familienbeihilfe, nie można łączyć tego zasiłku z polskim 500 plus.

Jak aplikować?

Należy złożyć wniosek w austriackiej Krankenkasse.

Znaczenie Zasiłków dla Polaków w Austrii

Te świadczenia znacząco wspierają polskie rodziny mieszkające w Austrii, zapewniając im dodatkowe wsparcie finansowe.

Podsumowanie

Familienbeihilfe i Kinderbetreuungsgeld to kluczowe świadczenia dla polskich rodzin w Austrii, oferujące wsparcie finansowe na dzieci. Ważne jest, aby znać kryteria i procedury aplikacyjne, aby móc w pełni wykorzystać dostępne benefity.

Powiązane posty na blogu:

Zasiłek dla Bezrobotnych w Austrii: Kompletny Przewodnik

Wprowadzenie: Zasiłek dla Bezrobotnych w Austrii – Twoje Prawo do Wsparcia Zasiłek dla bezrobotnych, znany w Austrii jako Arbeitslosengeld, jest kluczowym elementem systemu wsparcia socjalnego w tym kraju. Dzięki jednemu z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej, Austria jest postrzegana jako gospodarczo stabilny kraj. Jednak, nawet tutaj, utrata pracy może zdarzyć się każdemu, a system […]

Podstawowy wynik rozliczenia i szacunkowe rozliczenie z kosztami – co to oznacza?

Wprowadzenie do zwrotów podatkowych Rozliczanie podatków to proces, który może wydawać się skomplikowany, ale z odpowiednią wiedzą, można z niego skorzystać, maksymalizując swoje zwroty. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą pracującą za granicą, czy prowadzisz działalność gospodarczą, zrozumienie podstawowych i zaawansowanych zasad rozliczeń podatkowych jest kluczowe dla optymalizacji Twojego zwrotu. Podstawowe zasady rozliczania podatku Rozpoczynając […]

Zwrot podatku z Austrii – zmiany w 2024 roku

Zmiany w systemie podatkowym w Austrii w 2024 Roku W Austrii od 1 stycznia 2024 roku wprowadzone zostaną nowe progi podatkowe, co jest częścią szeroko zakrojonej reformy podatkowej mającej na celu odciążenie mieszkańców tego kraju. Zmiany te mają szczególnie wesprzeć klasę średnią oraz przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności pracy i inwestycji w Austrii. Plan reformy […]

Copyright © 2023 Internova-tax